Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Missie en visie

ONZE VISIE

Waar staan we voor?

Onze missie:

‘Op de Sprongh nemen kinderen en leerkrachten samen de regie en de verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling. Leerkrachten zijn er voor het kind, hun groei en sluiten aan op hun behoeften. De Sprongh spreekt talenten van kinderen aan en stimuleert hen echt ergens voor te gaan door ondernemend op ontdekkingsreis te gaan. Op basisschool de Sprongh zijn we van toegevoegde waarde en leggen we de lat hoog.’

Bij het realiseren van deze missie maken we gebruik van onze krachten, onze kernkwaliteiten. Basisschool de Sprongh kenmerkt zich volgens ouders en team middels de volgende kwaliteiten: Betrokken, onderzoekend, geborgenheid, adaptief en enthousiasme.

In de toekomst willen we gebruik blijven maken van deze talenten en ons hierbij laten leiden door onze kernwaarden. Waar staan we voor, wat vinden we belangrijk en hoe willen we zijn als school? Ouders en team zijn hiervoor bij de volgende kernwaarden uitgekomen: Samenwerkend, zelfverantwoordelijkheid, ondernemend en authenticiteit.

We stellen onszelf een gewaagd doel voor 2020 welke ons helpt richting te geven:
‘We sluiten continu aan bij de behoefte van onze populatie en ontwikkelen gericht. We zijn een school welke een integraal onderwijsaanbod heeft waarbij de individuele ontwikkeling van kinderen centraal staat. We gaan uit van de talenten van kinderen en laten hen vooral samenwerkend en handelend bezig zijn. Kinderen dragen verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling en de leerkracht is begeleider in dit proces. De school fungeert als hart van Olland en werkt actief samen met ouders en andere partners in de omgeving.’

"Samen ondernemend ontwikkelen”