Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Groepen en schooltijden

Groepen

Groep 1-2

Sonja Selten (ma-di- vr)
Michelle Smulders – van de Staaij (wo-do)

Groep 3-4

Kristel van Lieshout-Kuijpers (ma-di-wo-do-vr)

Maureen van Boxtel (ma-di-wo-do) vervanging Kristel van Lieshout

Groep 5-6

Lieke van de Rijdt (ma-di-wo-do-vr)

Groep 7-8

Myrna van Dinter (ma-di-wo-do-vr)

Directeur

Antwan van Summeren (di-do)

Adjunct Directeur

Karin Adams (wo)

Intern begeleider/Ambulante begeleiding

Claudia van Gaal (di,wo,do)

Administratief medewerkster

Dorian van der Zanden (wo)

Conciërges

Ria van Rooij (ma-di)
Dorita Bekkers (do-vr)

Schoonmaak

Maria van Esch

Schooltijden

Schooltijden groepen 1 t/m 8:
Maandag t/m vrijdag: van 08.30 uur tot 14.15 uur
inclusief 30 minuten lunchpauze

De kinderen zijn elke ochtend vanaf 8.20 uur welkom op school. Zij mogen dan direct naar de klas waar ze kunnen beginnen met hun startwerkje. De leerkracht heeft zo de mogelijkheid om u als ouder of de leerling zelf nog even te spreken. Het zorgt voor een rustigere opstart van de dag. De bel gaat om 8.27 uur, de kinderen moeten dan uiterlijk op school zijn.

Schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie: 24 t/m 28 okt. ’22

Kerstvakantie: 26 dec. ’22 t/m 6 jan.’23

Voorjaarsvakantie: 20 t/m 24 feb. ’23

2e Paasdag: 10 april 2023

Meivakantie: 24 apr. t/m 5 mei ’23

Hemelvaart: 18 – 19 mei ’23

2e Pinksterdag: 29 mei ’23

Zomervakantie: 17 juli t/m 25 aug. ’23

Studiedagen 2022-2023

5 september 2022
5 oktober 2022
17 november 2022
6 december 2022
9 februari 2023
27 februari 2023
30 mei 2023
22 juni 2023

Verlofregeling
De gemeente heeft in overleg met de schoolbesturen en de directies van de basisscholen regeling voor schoolverzuim opgesteld. Hierin is aangegeven wanneer wel en wanneer geen verlof verleend mag worden.De verlofregeling vindt u in de schoolgids, op de achterzijde van het verlofformulier en op de website.
Indien u meent een geldige reden te hebben voor extra verlof, dient u dit verlof aan te vragen bij de directeur van de school.
Voor verlof van meer dan 10 dagen dient u uw verzoek te richten aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.
Indien u zonder toestemming uw kind(eren) van school houdt is de directeur VERPLICHT dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze kan proces-verbaal opmaken waarna de kantonrechter u kan veroordelen. De eventueel opgelegde boetes kunnen erg hoog zijn. U wordt daarom dringend aangeraden om de bepalingen van de regeling in acht te nemen.

"Samen ondernemend ontwikkelen”