Skip Navigation or Skip to Content
logo
Organisatie

Opvang

KINDEROPVANG DE VERBINDING

Alle vormen van opvang worden verzorgd door de Verbinding in samenwerking met de school. De Verbinding is een kleinschalige organisatie die uitsluitend werkt in Sint-Oedenrode. Gewerkt wordt met goed opgeleide pedagogisch medewerkers. Alle opvang is volledig erkend en wordt regelmatig op kwaliteit getoetst door de GGD in opdracht van de gemeente. U kunt nader kennismaken met de Verbinding via de website www.deverbinding-sintoedenrode.nl 
Voor vragen kunt u terecht bij de directie van de Verbinding Mevr. Patty van der Kruis tel. 0413-782142.

Peuteropvang

Op dinsdag- en op donderdagochtend, telkens van 08.45 uur tot 11.45 uur, kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar worden opgevangen en begeleid. Dat gebeurt in een groep van kinderen van dezelfde leeftijd. Het doel is om op een speelse wijze bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van het jonge kind. De peuteropvang werkt nauw samen met school, zodat het kind in de opvang goed wordt voorbereid op zijn schoolloopbaan; doorgaande leerlijnen.

De opvang is erkend in het kader van de wet kinderopvang; wanneer een van beide ouders niet werkt geeft de gemeente een bijdrage in de kosten van de peuteropvang.

Kinderopvang 0-4 jaar

Ook zijn er mogelijkheden om kinderen van 0 – 4 jaar op te laten vangen in het gebouw van de Loop’r. Deze opvang wordt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag aangeboden. Hierbij zal een intensieve samenwerking zijn met peuteropvang, BSO, en de school. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Verbinding.

Op de website van De Verbinding is meer informatie te vinden over Kindcentrum Olland: https://www.deverbinding-sintoedenrode.nl/locaties

De Verbinding BV

Patty van der Kruis
info@deverbinding-sintoedenrode.nl
www.deverbinding-sintoedenrode.nl